bote bote“ naujienlaiškis skirtas informuoti Jus apie naujas prekes, pasidalinti naujausia informacija ir nuolaidomis, pakviesti į renginius.

Užsiregistravę tinklapyje, Jūs sutinkate, kad UAB „Allura“ įmonė tvarkytų Jūsų pateiktus asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais bei siųstų savo tiesioginės rinkodaros pasiūlymus.

Informuojame Jus, jog Jūs turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis bei bet kada galite atšaukti savo sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis, pranešdami apie tai adresu [email protected].

UAB „Allura" įsipareigoja neskelbti Jūsų asmens duomenų trečiosioms šalims, tiesiogiai nesusijusioms su jų paslaugų teikimu.

Jūsų asmens duomenys bus saugomi pagal LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą (Žin., 1996, Nr. 63-1479). Jūsų teises taip pat gina LR Vartotojų teisių apsaugos įstatymas (Žin., 1994, Nr. 94-1833).