Informuojame, kad mūsų el. parduotuvėje naudojami slapukai (angl. cookies). Atidarydami mūsų interneto svetainę ir iššokusiame laukelyje paspausdami mygtuką „Sutinku“, Jūs sutinkate, kad slapukai būtų išsaugoti Jūsų kompiuteryje, telefone ar planšetėje ar kitame prietaise, tokiu būdu, koks yra aprašytas Jūsų naršyklėje. Jeigu nenorite, kad slapukai, prijunti prie mūsų svetainės, būtų išsaugoti Jūsų kompiuteryje, telefone ar planšetėje, galite slapukus bet kada užblokuoti ar išvalyti naudodamiesi naudojamos naršyklės nustatymais. Informuojame, kad be slapukų negalėsite naudotis daugeliu mūsų svetainės privalumų, pagerinančių svetainės funkcionalumą. Negana to, be slapukų kai kurios svetainės funkcijos gali tinkamai neveikti.

Slapukai naudojami, kad Jums būtų patogiau:

  • Prisiminti savo nustatymus;
  • Būtų lengviau prisijungti prie savo paskyros;
  • Sugrįžę rastumėte prekes, kurias įsidėjote į krepšelį;
  • Siekiant pagerinti turinį mūsų svetainėje.

Jei turite kokių nors klausimų, parašykite mums elektroninį laišką [email protected].

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios Pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra teisiškai privalomas dokumentas, kuris nustato asmens, įsigyjančio prekes (toliau – Pirkėjas) naudojantis UAB „ALLURA“ (toliau – Pardavėjas) elektronine parduotuve www.botebote.lt (toliau – E. parduotuvė), ir Pardavėjo tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui įsigyjant prekes E. parduotuvėje (toliau – Prekės).

1.2. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą Pardavėjui, privalo susipažinti su šiomis Taisyklėmis, ir patvirtina tai padaręs, kai pateikia reikiamus duomenis pirkimo-pardavimo sutarčiai sudaryti ir užsakymui pristatyti.

2. Sutarties sudarymas

2.1. Pirkimo-pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas suformuoja užsakymą E. parduotuvėje, pateikia duomenis, reikalingus pirkimo-pardavimo sutarčiai sudaryti, užsakymui pristatyti, paspaudžia nuorodą „Užsakymas su įsipareigojimu sumokėti“.

2.2. Visos pirkimo-pardavimo sutartys, sudaromos su Pirkėjais, yra saugomos E. parduotuvėje.

2.3. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo vieta laikoma Lietuvos Respublika.

2.4. Pirkėjo užsakyme nurodytas Prekių asortimentas, jų kiekis, kaina ir kitos sąlygos tampa privaloma ir neatskiriama pirkimo-pardavimo sutarties dalimi nuo patvirtinimo apie užsakymo priėmimą išsiuntimo Pirkėjui jo nurodytu elektroninio pašto adresu momento.

3. Prekių kaina

3.1. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu keisti E. parduotuvėje parduodamų Prekių kainas.

3.2. Kainos E. parduotuvėje yra nurodomos su PVM.

3.3. Į Prekių kainą nėra įskaičiuotos prekių pristatymo išlaidos, jos yra apskaičiuojamos užsakymo metu ir pridedamos prie galutinės užsakymo kainos.

3.4. Prekės kaina, kurią Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Pardavėjui, yra kaina, nurodoma Pirkėjo prekių krepšelyje užsakymo pateikimo metu.

3.5. Nuosavybės teisė į Prekes pereina Pirkėjui nuo visiško atsiskaitymo už jas dienos.

4. Pirkėjo teisės

4.1. Atsiskaitymas už E. parduotuvėje įsigytas Prekes galimas šiais pasirenkamais (alternatyviais) būdais:

       4.1.1. naudojantis elektronine bankininkyste, per neopay.lt sistemą, į kurią Pirkėjas nukreipiamas tiesiogiai;

       4.1.2. Naudojantis banko kortele. Pirkėjas suveda savo banko kortelės duomenis, kuriuos apdoroja „Stripe“ sistema ir saugiai patvirtina mokėjimą;

       4.1.3. Pardavėjo dovanų kuponais (dovanų kuponai įsigyti internetu galioja E. parduotuvėje, o įsigyti fizinėje parduotuvėje galioja, atsiskaitant už prekes Pardavėjo fizinėje parduotuvėje).

4.2. Pardavėjo rekvizitai neautomatiniam atsiskaitymui atlikti: UAB „ALLURA“, juridinio asmens kodas 302553376, AB SEB bankas, a. s. LT19 7044 0600 0764 6654, banko kodas 70440.

4.3. Atsiskaičius už Prekes elektroniniu būdu, atsiimant užsakymą Pardavėjo fizinėje parduotuvėje, Pirkėjas turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

4.4. Neapmokėtas ar nepatvirtintas užsakymas po 1 dienos yra pašalinamas iš E. parduotuvės sistemos.

5. Prekių duomenys ir jų galiojimo laikas

5.1. E. parduotuvėje parduodamos Prekės duomenys nurodomi prie kiekvienos Prekės esančiame Prekės aprašyme.

5.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad E. parduotuvėje esančios Prekės dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio (įrenginio) ypatybių savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos.

5.3. Konkretus Prekės galiojimo laikas, jei toks taikomas, yra nurodomas ant Prekės pakuotės.

5.4. Jeigu Prekės pristatymo Pirkėjui metu yra pasibaigęs Prekės galiojimo laikas, Pardavėjas įsipareigoja atsiimti tokias Prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis Prekėmis arba sugrąžinti už pasibaigusio galiojimo Prekę Pirkėjo sumokėtus pinigus.

6. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

6.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes E. parduotuvėje šių Taisyklių ir kitose šios E. parduotuvės pateiktose (paskelbtose) informacijos skiltyse nustatyta tvarka.

6.2. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas Prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą.

6.3. Esant neatitikimų dėl gautų Prekių ar kilus kitokių klausimų, Pirkėjas įsipareigoja nedelsiant apie tai informuoti Pardavėją elektroniniu paštu: [email protected] arba kreiptis tel. +370 684 43322.

6.4. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

6.5. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją el. paštu: [email protected] arba kreiptis tel. +370 684 43322.

6.6. Įsigydamas prekes, Pirkėjas supranta, kad Prekės/pakuotės atspalvis gali skirtis nuo paveikslėlyje atvaizduojamo atspalvio.

6.7. Patvirtindamas užsakymą, Pirkėjas patvirtina, kad visa jo užsakyme pateikta informacija yra tiksli ir teisinga.

6.8. Pirkėjas, užsakydamas prekes per E. parduotuvę, sutinka su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis.

6.9. Pirkėjas turi teisę atsisakyti priimti iš Pardavėjo tik tas Prekes ar jų dalį, kurios (-i) yra nekokybiškos (-a) ar neatitinka Pirkėjo užsakyme nurodytų (-os).

6.10. Pirkėjas įsipareigoja Prekių kokybę bei atitikimą užsakymui tikrinti Prekių perdavimo Pirkėjui metu. Pirkėjui priėmus Prekes ir neįrašius Prekių trūkumų sąskaitoje faktūroje ar kitame Prekių perdavimą įforminančiame dokumente, laikoma, kad perduotos Prekės atitinka tokioms Prekėms įprastus kokybės reikalavimus ir Pirkėjo užsakymą. .

7. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai

7.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas protingai įgyvendinamas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis E. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

7.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti E. parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis E. parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

7.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjui priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą E. parduotuvės registracijos formoje ir ją tvarkytis vadovaujantis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais.

7.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu ir vadovaudamasis Prekių pristatymo taisyklėmis.

8. Kokybiškų Prekių pakeitimas/grąžinimas

8.1. Kokybiškų Prekių grąžinimas/pakeitimas vykdomas, vadovaujantis mažmeninės prekybos taisyklėmis (su aktualiais pakeitimais, jei tokių būtų), patvirtintomis 2001-06-11 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo Nr. 697, bei Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.22810 ir 6.22811 straipsniuose nustatyta tvarka.

8.2. Pirkėjas turi teisę: 1) per 14 dienų nuo Prekės gavimo dienos grąžinti Prekę Pardavėjui ir atgauti už ją sumokėtus pinigus (teisė atsisakyti sutarties), išskyrus šių Taisyklių 8.9 punkte nustatytus atvejus; arba 2) grąžinti Prekę Pardavėjui prašydamas ją pakeisti analogiška kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo Preke (teisė pakeisti Prekę), su šių Taisyklių 8.7 punkte nustatyta išimtimi ir jeigu Prekė nebuvo naudojama, nesugadinta, išsaugotos jos vartojamosios savybės bei nepraradus prekinės išvaizdos ir Pirkėjas turi įrodymus, patvirtinančius, kad jis Prekę pirko iš Pardavėjo.

8.3. Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti teise atsisakyti sutarties ar teise pakeisti Prekę, praneša apie tai Pardavėjui elektroniniu paštu: [email protected] arba tel. +370 68443322, nurodant grąžinamos/keičiamos Prekės pavadinimą, užsakymo numerį.

8.4. Kad Pirkėjas nepraleistų sutarties atsisakymo/Prekės pakeitimo termino, Pirkėjui pakanka pranešti apie ketinimą pasinaudoti teise atsisakyti sutarties ar teise pakeisti Prekę iki sutarties atsisakymo/Prekės pakeitimo termino pabaigos.

8.5. Atsisakius sutarties, grąžinamos visos Pirkėjo sumokėtos sumos, įskaitant pristatymo išlaidas į Prekių užsakymo metu nurodytą pristatymo vietą (išskyrus papildomas išlaidas, patirtas dėl to, kad buvo pasirinktas kitas, o ne Pardavėjo pasiūlytas pigiausias standartinio pristatymo būdas) nepagrįstai nedelsiant ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kurią buvo pranešta apie Pirkėjo sprendimą atsisakyti sutarties. Pinigų grąžinimas atliekamas tokiu pat mokėjimo būdu, kokį, atlikdamas pradinę mokėjimo operaciją, naudojo Pirkėjas. Nepaisant pirmiau minėtų sąlygų, Pardavėjas pasilieka teisę sumokėtų sumų negrąžinti tol, kol Prekės nebus gautos atgal arba Pirkėjas nepateiks Prekių išsiuntimą patvirtinančių įrodymų, atsižvelgiant į tai, kas įvyks anksčiau.

8.6. Pirkėjas Prekes, kurias jis nori grąžinti, gali pristatyti į Pardavėjo fizinę parduotuvę arba siųsti registruotu paštu arba bet kokiu kitu būdu adresu: UAB „ALLURA“, Savanorių pr. 207, LT-50177 Kaunas. Pirkėjas Prekes turi pristatyti į Pardavėjo fizinę parduotuvę arba išsiųsti aukščiau nurodytu adresu per 14 dienų nuo tos dienos, kurią pranešė Pardavėjui apie sutarties atsisakymą. Terminas laikomas nepraleistu, jeigu Prekes Pirkėjas išsiunčia iki pasibaigs 14 dienų terminas.

8.7. Pirkėjo reikalavimas pakeisti nusipirktą tinkamos kokybės Prekę analogiška Preke gali būti tenkinamas tik tada, kai Pardavėjas sutinka, įsigijus šias Prekes:

       8.7.1. parfumerijos, kosmetikos ir tualetinius preparatus (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 3303–3307) (įskaitant, bet neatsiribojant, kvepalai, tualetiniai vandenys, gražinimosi arba makiažo preparatai, odos priežiūros preparatai, apsaugos nuo įdegimo arba įdegimo imitavimo preparatai, manikiūro ir pedikiūro preparatai, plaukų preparatai, burnos ertmės arba dantų higienos preparatai, preparatai, kurie naudojami prieš skutimąsi, skutimosi metu arba po skutimosi, kūno dezodorantai, vonios preparatai, depiliatoriai);

       8.7.2. elektros mašinas ir įrenginius, garso įrašymo ir atkūrimo bei televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatus (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 8501–8548) (Į KN kodą 8516 patenka elektroterminiai šukuosenų aparatai (pavyzdžiui, plaukų džiovintuvai, plaukų suktuvai, kaitrinės plaukų sukimo žnyplės)).

8.8. Prekės grąžinimo išlaidų Pardavėjas Pirkėjui nekompensuoja. Prekės grąžinimo išlaidas apmoka Pirkėjas.

8.9. Pirkėjas neturi teisės atsisakyti sutarties, kai yra pristatomos bet kurios iš šių Prekių:

       8.9.1. pagal specialius Pirkėjo nurodymus pagamintos Prekės;

       8.9.2. supakuotos Prekės, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių.

8.10. Pirkėjui grąžinant Prekes, būtina laikytis visų šių sąlygų:

       8.10.1. grąžinama Prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje, kuri atidaryta nepadarant jokios žalos;

       8.10.2. Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta (nesubraižyta, nesudaužyta ar kitaip dėl Pirkėjo kaltės mechaniškai nepažeista);

       8.10.3. Prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.);

       8.10.4. grąžinama Prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo;

       8.10.5. grąžinant Prekę būtinai reikia pateikti užpildytą Prekių grąžinimo formą, kurią galima parsisiųsti iš E. parduotuvės;

       8.10.6. grąžinant Prekę, būtina pateikti jos įsigijimą patvirtinantį dokumentą (pirkimo-pardavimo kvitą, PVM sąskaitą faktūrą, sąskaitą faktūrą, mokėjimo kortelės sąskaitos išrašą, mokėjimo pavedimą).

9. Netinkamos kokybės Prekių grąžinimas

9.1. Pirkėjas reikalavimus dėl netinkamos kokybės Prekių gali pareikšti per protingą terminą, bet ne vėliau kaip per dvejus metus nuo Prekės perdavimo Pirkėjui dienos. Reikalavimus dėl Prekės, kuriai nustatytas tinkamumo naudoti terminas, netinkamos kokybės pirkėjas gali pareikšti per Prekės tinkamumo naudoti terminą.

9.2. Pirkėjas, norėdamas grąžinti netinkamos kokybės Prekę, Pardavėjui turi:

       9.2.1. pateikti Prekę, kurios kokybė yra netinkama;

       9.2.2. pateikti Prekės įsigijimą patvirtinantį dokumentą (kasos kvitą, mokėjimo kortelės sąskaitos išrašą, mokėjimo pavedimą);

       9.2.3. pateikti užpildytą Prekių grąžinimo formą, kurią galimą parsisiųsti iš E. parduotuvės.

9.3. Pirkėjas, kuriam buvo parduota netinkamos kokybės Prekė, savo pasirinkimu turi teisę:

       9.3.1. reikalauti iš Pardavėjo nemokamai pašalinti Prekės trūkumus (pataisyti Prekę);

       9.3.2. reikalauti iš Pardavėjo nemokamai pakeisti netinkamos kokybės Prekę tinkamos kokybės Preke;

       9.3.3. reikalauti iš Pardavėjo atitinkamai sumažinti kainą;

       9.3.4. vienašališkai nutraukti sutartį ir pareikalauti sugrąžinti už Prekę sumokėtą kainą. Pirkėjas neturi teisės reikalauti nutraukti sutarties, jeigu Prekės trūkumas yra mažareikšmis.

9.4. Pardavėjas įsipareigoja neatlygintinai išnagrinėti Pirkėjo prašymą ir, kai nesutinka su Pirkėjo reikalavimais, ne vėliau kaip per 14 dienų nuo Pirkėjo kreipimosi gavimo dienos, pateikia Pirkėjui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą.

9.5. Pardavėjui tenkinus Pirkėjo reikalavimą nutraukti sutartį ir grąžinti už Prekę sumokėtą kainą, Pardavėjas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 14 dienų nuo Prekės grąžinimo dienos, grąžina Pirkėjui į jo atsiskaitomąją sąskaitą už Prekę sumokėtą kainą.

9.6. Jei Pirkėjas įsigijo Prekių komplektą, nepriklausomai nuo to, ar viena komplekto dalis, ar visos komplekto dalys neatitinka kokybės reikalavimų, Pirkėjas privalo pateikti Bendrovei visas Prekių komplektą sudarančias dalis.

9.7. Jei netinkamos kokybės Prekė Pirkėjo pageidavimu keičiama kita tos pačios funkcijos preke, kuri skiriasi nuo grąžinamos Prekės pagal matmenis, modelį, rūšį ar kitus požymius, Pirkėjas turi atlyginti nekokybiškos Prekės kainos ir naujos Prekės kainos, galiojusios keitimo momentu, skirtumą.

10. Pirkėjo ir Pardavėjo atsakomybė

10.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už Pirkėjo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

10.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia E. parduotuve.

10.3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei E. parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie E.parduotuvės, naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

10.4. Jei E. parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų elektroninius tinklalapius, Pardavėjas nėra atsakingas už juose esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri ir nekontroliuoja.

10.5. Atsiradus žalai, Pardavėjas ir Pirkėjas atlygina vienas kitam tik jų kaltais veiksmais sukeltus tiesioginius nuostolius (pvz. Pardavėjas atlygina Pirkėjui atsiradusius tiesioginius nuostolius, kuriuos sukėlė Pardavėjas savo kaltais veiksmais). Nuostolių, kuriuos privalo atlyginti Pardavėjas, dydis apribojamas Prekių, kurias užsakė Pirkėjas, kaina.

10.6. Pardavėjas neatsako už E. parduotuvės veiklos sutrikimus, atsiradusius dėl gedimų tretiesiems asmenims priklausančiose sistemose, ryšio tinkluose, stotyse ar sutrikus trečiųjų asmenų paslaugų, kuriomis naudojasi E. parduotuvė, teikimui.

11. Intelektinės nuosavybės apsauga

11.1. Prekių ar juridinių asmenų pavadinimai, nurodomi E. parduotuvėje, gali būti prekės ženklai ir tokiu atveju intelektinė nuosavybė į juos yra ginama teisės aktų nustatyta tvarka.

11.2. E. parduotuvės turinys yra Pardavėjo ar prekių tiekėjų nuosavybė, saugoma įstatymų. Be Pardavėjo raštiško sutikimo kopijuoti ar naudoti E. parduotuvėje esančią informaciją ar jos dalį draudžiama.

12. Asmens duomenų apsauga

12.1. Pardavėjas įsipareigoja valdyti ir tvarkyti Pirkėjų asmens duomenis griežtai laikydamasis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento bei kitų teisės aktų reikalavimų.

12.2. Pirkėjas, pateikdamas Pardavėjui užsakymą, išreiškia sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis.

12.3. Pirkėjas, užsakydamas Prekes ir suteikdamas Pardavėjui savo asmens duomenis, sutinka su Pardavėjo privatumo politikos nuostatomis, išskyrus dėl asmens duomenų tvarkymo veiksmų, kuriems reikalingas atskiras Pirkėjo sutikimas. Platesnė informacija pateikiama E. parduotuvės privatumo politikoje, kurią galima rasti paspaudus šią nuorodą: https://botebote.lt/17-privatumo-politika/.

13. Baigiamosios nuostatos

13.1. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu savo nuožiūra keisti, redaguoti, papildyti ar kitaip modifikuoti Taisykles ir su jomis susijusius ar kitus išvestinius dokumentus ir/ar taisykles. Naujausia Taisyklių redakcija galioja nuo jos paskelbimo E. Parduotuvėje dienos. Pirkėjo ir Pardavėjo santykiams taikomos Taisyklės, galiojusios užsakymo pateikimo metu.

13.2. Pirkėjo ir Pardavėjo santykiams, atsiradusiems perkant Prekes E. parduotuvėje ir aiškinant Taisykles taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

13.3. Visi nesutarimai, kylantys tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, sprendžiami derybų keliu, o jų neišsprendus – Lietuvos Respublikos teismuose.

13.4. Prašymus ar skundus dėl Pardavėjo E. parduotuvėje įsigytos Prekės Pirkėjas gali pateikti elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformoje http://ec.europa.eu/odr/.

13.5. Vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžia Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, buveinės adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, https://vvtat.lt/.